mask
זכרון בסלון

project of Culture

date project

project status

project price

project place

דור שני ושלישי – אחריות, מחויבות והזדמנות – בשיתוף “זיכרון בסלון” וארגון “למענם”

לרגל יום הזיכרון לשואה והגבורה יצרה קרן רעננה קשר עם ארגון זיכרון בסלון וקיימה מפגש בנושא : “דור שני ושלישי – אחריות, מחויבות והזדמנות”. המפגש התקיים בבית משפחת פרץ ברעננה. את המפגש הנחו דר’ תמרה קוליץ, יו”ר מייסדת “למענם”, ודר’ גלי דרוקר בר-עם.

קרן רעננה מבקשת לעודד את תושבי העיר בכלל, ואת צעיריה בפרט, למצוינות ולעשייה תרבותית מגוונת, שיש בה כדי להשיא ערך מוסף. לשם כך יזמה הקרן השנה מפגש משמעותי זה כחלק מבניית תשתית להטמאת מיזם “למענם” בעיר וקידום המודעות בקרב דור שני ושלישי לאחריות ומחויבות כלפי שורדי השואה.

share with friends
Font Resize
Contrast