mask
פרויקטים

כאן תוכלו להנות ממספר פרוייקטים שלנו שאנחנו מנהלים במהלך השנים הקרובות, בתחומים שונים:

 

וועדות הפרס
גננת- חבר מועצה יו”ר ועדה- גלי שחר, עובד עירייה – דודי זינגר , קרן רעננה- שרון…
וועדות הפרס
גננת- חבר מועצה יו”ר ועדה- גלי שחר, עובד עירייה – דודי זינגר , קרן רעננה- שרון…
שינוי גודל גופנים
ניגודיות