mask
מיזמי קרן רעננה

מיזמי הקרן מיום הקמתה 

זכרון בסלון
דור שני ושלישי – אחריות, מחויבות והזדמנות – בשיתוף "זיכרון בסלון" וארגון "למענם" לרגל יום…
ועדות הפרס
גננת- חבר מועצה יו”ר ועדה- גלי שחר, עובד עירייה – דודי זינגר , קרן רעננה- שרון…
ועדות הפרס
גננת- חבר מועצה יו”ר ועדה- גלי שחר, עובד עירייה – דודי זינגר , קרן רעננה- שרון…
זכרון בסלון
דור שני ושלישי – אחריות, מחויבות והזדמנות – בשיתוף "זיכרון בסלון" וארגון "למענם" לרגל יום…
שינוי גודל גופנים
ניגודיות